top of page

Reklamation

Information om reklamationer finner du här.

Felbeställning

Ångerrätt

defekt del

Vid felbeställda debiteras frakter samt 10% av delens värde efter eventuella rabatter.

Vid ångerrätt bedöms beställningen som en felbeställning. Läs om dess rutiner under "Felbeställning"

Vid fel av av oss eller trasig del står vi givetvis för alla fraktkostnader.

elkomponenter

Elkomponenter återtas ej.

Ring

För att reklamera en vara kan du ringa oss.

Var vänlig att ha antingen ert kvitto, följesedel eller faktura till hands.

Email

För att reklamera en vara kan du emaila oss.

Vänlig ange ert kvitto, följesedel eller faktura samt orsaken till reklamationen.

bottom of page