top of page

Integritetspolicy 

2:1 INTEGRITETSPOLICY

Begagnade Bildelar AB behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

 

Nu gällande lagstiftning Personuppgiftslagen (PUL) kommer att ersättas med  EU´s Dataskyddsförordning 2016/679, (GDPR, General Data Protection Regulation). GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen gäller bokstavligen rakt av och meddetsamma.

 

För utarbetande av hantering av personuppgifter i framtiden enligt Dataskyddsförordningen behöver många frågor belysas.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Hur lagrar vi informationen?

Används ”missbruksregeln” i dag i ostrukturerat material?

Vilken info lämnar vi till de registrerade?

Är all den info vi tar in nödvändig i vår verksamhet?

Hur ska vi tillmötesgå de registrerades rättigheter?

Med vilket rättsligt stöd behandlar vi personuppgifter?

Hur inhämtar vi samtycke till insamlingen?

Vad ska vi göra med personuppgiftsincidenter?

Vilka särskilda integritetsrisker finns med vår behandling?

Har våra IT-system tillräckligt skydd för personuppgifter?

IT-ansvarig person i organisationen?

Hur kontrollerar vi att de uppgifter som vi inte längre behöver raderas?

 

Se insamlade personuppgifter som  att vi har ”lånat” uppgifterna av våra kunder. Dom är till låns och vi måste hantera dom på ett riktigt och omdömesgillt sätt. Ett lån kan man inte/får inte missbruka. Då har man snart inga uppgifter….

2.1B och 8.0 Dina rättigheter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR

Registerutdrag

 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har lagrade om dig.

 

Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag över dina uppgifter vi har lagrade för att kunna hantera dig som kund.

 

För att dessa uppgifter,  kontakt med oss på telefon eller skriv till oss.

 

Rätt till rättning

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade med stöd av dataskyddsförordningen. Du kan även få personuppgifter kompletterade om de är ofullständiga.

 

Rätten att bli raderad

 

Som kund har du rätten att få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in.

 

Egentligen så har vi bara ”lånat” dina personuppgifter. Du kan därför få tillbaka dom när du vill.

 

Om du vill att alla uppgifter om dig skall raderas, måste du kunna visa att du är den du uppger att du är, ex genom kopia på körkort eller pass. Är du känd av oss behövs inte detta.

 

Direktreklamspärr

 

Du kan i fortsättningen anmäla om du inte vill få direkt reklam från oss.

 

Kontakta oss om  du anser att det är det du vill.

bottom of page